0416-85 76 37
Home  |  Over Ons  |  Service  |  Foto's  |  Scanners  |  Wedding  |  Contact

Evertz Video

You N@me it, We Fr@me it!!

 

Disclaimer

Evertz Video Productie

Disclaimer voor http://www.evertz.nl

Evertz Video Productie (Kamer van Koophandel: 18076938), hierna te noemen EVP, verleent u hierbij toegang tot http://www.evertz.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. EVP behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Zie ook: Algemene Huurvoorwaarden en de Privacyverklaring.

Beperkte aansprakelijkheid

EVP spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van EVP. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met EVP.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan EVP nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij EVP. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van EVP, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Vrijwaring Producten

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van Evertz Video herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Evertz Video. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Evertz Video.
De op deze site genoemde producten en diensten zijn te allen tijde onderworpen aan de Algemene Huurvoorwaarden en/of andere van toepassing zijnde voorwaarden.

Verschoning

Alhoewel Evertz Video al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze Site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site download.
Voor bepaalde diensten en producten die aangeboden worden op de Site geldt dat deze goed en probleemloos benaderbaar zijn in combinatie met een Windows of MAC computer en Internet Explorer 9.0 en hoger, Google Chrome-browser vanaf versie 16.0 of hoger of Safari-browser vanaf versie 6.0 en hoger. Het benaderen van deze producten en diensten met computers met andere systemen (Tablet & Mobiele telefoons) wordt door Evertz Video specifiek ondersteund en is getest.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

EVERTZ VIDEO PRODUCTIE
KOETSHUISLAAN 241
5146 BM WAALWIJK
NOORD-BRABANT / NEDERLAND

Copyright © 2019 Evertz Video Productie. Alle rechten voorbehouden.